LIÊN HỆ
Khách sạn Hưng Thịnh
- Địa chỉ: 168 Võ Liệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 0256. 3946377 
 
Doanh nghiệp tư nhân thương mại du lịch Hưng Phú Thịnh
- Địa chỉ: 168 Võ Liệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại:  0256 3946377   Fax: 0256 3946377
- Chủ doanh nghiệp: Tô Văn Thuấn
- Website: www.hungthinhhotel.com.vn
- Tài khoản số: 4301201002502
- Tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thành phố Quy Nhơn
- Facebook :https://www.facebook.com/hotelhungthinh/
 

 ĐẶT PHÒNG
Ngày đến

Ngày đi


Hotline: 0256 3946377
Fax: 0256 3946377
 VỊ TRÍ
 HÌNH ẢNH
Hung Thinh hotel

Add: 168 Võ Liệu, TP.Quy Nhơn, Bình Định
Tel: 0256. 3946377
Website: www.hungthinhhotel.com.vn

Designed by HamyTech
Top