Vietnamese English
Trang chủ
Giới thiệu
Loại phòng
Phòng hội thảo
Hình ảnh
Nhà hàng
Cafe
Đặt phòng
Liên hệ

Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
Loại phòng

Giá phòng

Loại phòng  -  Giá tiền

Phòng đơn   Từ 200.000 đến 300.000 đồng

Phòng đôi     Từ 350.000 đến 400.000 đồng

Phòng ba     Từ 400.000 đến 500.000 đồng

 
Trang chủ | Giới thiệu | Loại phòng | Phòng hội thảo | Hình ảnh | Liên hệ
Copyright © HungThinh Hotel, 2010 | Designed by HamyTech