PHÒNG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
Hội trường từ 150 - 200 chỗ ngồi đảm bảo phục vụ tốt cho các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm...

Âm thanh, ánh sáng (Không phức tạp), hoa tươi bàn chủ tọa, bục phát biểu, Wifi (Quá số lượng khách tính thêm phí dịch vụ)
 ĐẶT PHÒNG
Ngày đến

Ngày đi


Hotline: 0256 3946377
Fax: 0256 3946377
 VỊ TRÍ
 HÌNH ẢNH
Hung Thinh hotel

Add: 168 Võ Liệu, TP.Quy Nhơn, Bình Định
Tel: 0256. 3946377
Website: www.hungthinhhotel.com.vn

Designed by HamyTech
Top